Titolo Datazione Collocazione Autore Anteprima

Repeticíon: de amores: e arte. de axedres con. el. íuegos ...

[circa 1496] O VI 037 Lucena, Luís Ramírez : de